Onderzoek

Het Asfalt Kennis Centrum (AKC) is opgericht door MKB infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Het AKC wordt gevormd door twaalf bedrijven met eigen asfaltproductie locaties verspreid over heel Nederland. Het doel van de organisatie is kennis toegankelijk maken voor de leden en andere partijen zoals opdrachtgevers, ingenieursbureaus, toeleveranciers en scholingsinstituten.

Grote aannemers hebben eigen researchmogelijkheden die kleinere bedrijven missen. Het Asfalt Kennis Centrum zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden maar dat ook de kleinere bedrijven meer mogelijkheden hebben tot het uitvoeren van onderzoek.