Schuimbitumen gebonden stabilisaties

Sinds 1997 al relevant voor de toekomst.

Circulariteit door in situ hergebruik.

De levensduur van wegen, waarin oude wegdekken en funderingen zijn hergebruikt, is gemiddeld 30 jaar met een 50% lagere MKI ten opzichte van traditionele oplossingen.

Oude wegdekken en funderingen hergebruiken vraagt om gedegen civieltechnisch materiaal en milieuhygiënisch vooronderzoeken. Het Asfalt Kenniscentrum voert voor aannemers en wegbeheerders deze vooronderzoeken uit. Zo weet u precies waar u aantoe bent nog voordat het project is begonnen.

De rapportages van het Asfalt Kenniscentrum zijn voor wegbeheerders, omgevingsdiensten en aannemers de basis voor het vertrouwd in situ hergebruiken van funderingen en wegen.

Het Asfalt Kenniscentrum begeleidt:

  • De ontwerpfase;
  • de monstername;
  • de civieltechnische vooronderzoeken;
  • het milieuhygienische vooronderzoek;
  • het maken van constructieontwerpen;
  • productiecontroles;
  • rapportages.

50% lagere MKI en een levensduur van 30 jaar.


Mede oprichter Paul Landa had zo’n 25 jaar geleden het idee om oude funderingsmaterialen in situ te gaan hergebruiken, omdat herbruikbaar materiaal als afval beschouwen kapitaalvernietiging is. 

Een geweldig idee wat tegenwoordig breed uitgevoerd wordt.

Het Asfalt Kenniscentrum