Biobased binders

Succesvol toegepast.

Biobased binders = minder CO2 uitstoot.

CO2 reduceren? Dat betekent dat we fossiele grondstoffen vervangen door een milieuvriendelijk alternatief.

Klimaatdoelstellingen halen met biobased binders.

Deze bewezen milieuvriendelijke biobindmiddelen worden nu volop toegepast op wegen:

  • Lynpave® asfaltmengsels, lage temperatuur, hoog percentage PR (circulairiteit) voor een gunstiger MKI. TRL 9;
  • Lignine, tot 50% reductie op het gebruik van bitumen. TRL 6;
  • Harsfalt, 100% biobased asfalt. TRL 5.

De weg van de toekomst is al in gebruik.

Sinds 2007 werkt het Asfalt Kenniscentrum aan een alternatief voor bitumen met dezelfde of betere prestaties qua kwaliteit en levensduur. Met vereende krachten, het delen van kennis en transparante manieren van samenwerken is het gelukt om deze biobased binders succesvol op de weg te krijgen.

Nu al voldoen aan de klimaatdoelen van 2030.


We zijn blij en trots dat het is gelukt om niet één maar drie biobased bindmiddelen te produceren die qua kwaliteit vergelijkbaar of zelfs beter zijn dan fossiele bindmiddelen. 

Ralph Venema
Het Asfalt Kenniscentrum