Typetesten en CE-plicht

Voor de beste kwaliteit van asfalt.

CE markeringen voor asfaltmengsels.

Om de kwaliteit hoogstaand te houden moeten Nederlandse asfaltproducenten en leveranciers voldoen aan de RAW eisen, CE markeringen en FPC certificeringen.

Voor vrijwel alle asfaltmengsels geldt dat de eigenschappen onderzocht en vastgelegd moeten worden volgens een CE typetest procedure, volgens de NEN-EN-13108 reeks:

  • Vierpunts buigproeven
  • Triaxiaalproef
  • Splijtproef
  • Watergevoeligheid
  • Bitumen 

Ervaring van nu met het oog op de toekomst.


Met ruim 65 jaar ervaring met bitumen, dankzij actuele en wetenschappelijke kennis en een modern, volledig uitgerust en geaccrediteerd laboratorium voeren we sinds ons bestaan onderzoeken uit voor raffinaderijen, veredelaars, asfaltproducenten en wegbeheerders.

Ralph Venema
Het Asfalt Kenniscentrum