Grondstoffen van hoge kwaliteit.

Zekerheid voor wegbeheerders en producenten.

Door schaarste en recycling worden grondstoffen steeds gevarieerder. Dat verreist degelijk kwaliteitsonderzoek voor veilige en duurzame wegen.

Eisen en richtlijnen voor grondstoffen in de wegenbouw.

Er zijn specifieke eisen en richtlijnen van toepassing op alle grondstoffen van asfalt, zoals op:

  • steenslag,
  • vulstof,
  • zand en
  • bitumen.

Omwille van de klimaatdoelen neemt de vraag naar circulaire en alternatieve grondstoffen toe. Denk hierbij aan:

  • freesasfalt,
  • secundaire materialen,
  • biologische grondstoffen.

Het AKC innoveert daarom met alternatieve materialen en methoden die niet meteen voor de hand liggen, maar wel van toegevoegde en onmisbare waarde kunnen zijn voor nu en voor de toekomst. 

Keuringen en controles, nationaal en internationaal.

AKC voert voor zowel de nationale als internationale asfaltindustrie controles en keuringen uit om de vereiste kwaliteit te borgen die wegbeheerders nodig hebben.

Heeft u een idee, een plan of  behoefte aan duidelijkheid ten aanzien van uw methode of product? Het Asfalt Kenniscentrum biedt u de zekerheid die u nodig heeft om uw product of methode op de markt te brengen of toe te passen.

Alternatieve grondstoffen veranderen de wegenbouw.


Schaarser wordende grondstoffen en de roep om recycling inspireert ons om de beste, veilige alternatieven voor de gangbare grondstoffen te selecteren.  

Dat doen we zo efficiënt en milievriendelijk mogelijk.

Ralph Venema
Het Asfalt Kenniscentrum