Innoveren

Succesvol in de praktijk.

Innoveren voor betere kwaliteit en een goed milieu.

Met elf asfaltproducenten, samen goed voor zo'n 15% van het Nederlandse asfaltvolume, werken we actief samen aan innovaties.

Samen slimmer, sterker én sneller.

Voor het behalen van klimaatdoelen, voor meer efficiency, veiliger wegen en bredere toepassingen willen we vanuit technisch oogpunt verbeteringen doorvoeren.

We zetten stevig in op innovaties, die nu zichtbaar opvolging krijgen in de branche. Denk aan:

  • Hergebruik van oude funderingen;
  • verlaging van de asfaltproductie temperatuur;
  • verlaging van schadelijke emissies;
  • 100% biobased asfalt;
  • meer circulariteit.

Dankzij deze bundeling van kennis en kracht zijn deze innovaties succesvol gerealiseerd, geïmplementeerd en inmiddels de norm bij dagelijkse wegwerkzaamheden. 

Door samen te werken worden nieuwe producten door het AKC en onafhankelijke asfaltproducenten uitgebreid getest en toegepast. Zodoende verzamelen we snel resultaten van nieuwe producten of methoden. 

Neem gerust contact op voor advies of overleg.

Nu voldoen aan de klimaatdoelen van 2030.


Door goede samenwerking worden nieuwe producten uitgebreid getest en toegepast door onafhankelijke asfaltproducenten.

Zodoende verzamelen we snel resultaten van nieuwe producten of methoden en versnellen we richting het behalen van de klimaatdoelen 2030.

Team Asfalt Kenniscentrum