Asfalt navigator raadplegen?

Download hier uw exemplaar.

Met het verschijnen van de Standaard RAW Bepalingen 2015 is ook de Asfaltnavigator® van het Asfalt Kenniscentrum aangepast aan de recente regelgeving. 

Dit geldt in 2023:

  • In de Standaard RAW Bepalingen 2015 is voor mengsels van asfaltbeton (AC) de indeling van de vrachtauto-intensiteiten (VA) uitgebreid met de categorie Intensief Belast (IB). Daarnaast zijn de aanduidingen voor de prestatiecodes opnieuw benoemd.
  • Voor deklagen wordt nu de code DL gebruikt, voor tussenlagen TL, voor tussenlagen toegepast als “tijdelijke deklagen” TDL, voor tussenlagen “onder een ZOAB-deklaag” TLZ en voor onderlagen OL.
  • De VA-intensiteit kent nu voor alle constructielagen een onderverdeling van A, B , C of IB, waarbij A geldt voor de lichtste categorie, B voor middelzwaar en C voor de zwaarste. De aanduiding IB geldt voor de categorie Intensief Belast (eigenlijk de oude verkeersklasse 5). Voor de functionele eisstelling zijn aanpassingen uitgevoerd voor de eigenschappen watergevoeligheid, stijfheid, vermoeiing en vervorming.
  • In de lay-out van de Asfaltnavigator® is voor zowel de asfaltmengsels volgens de Standaard RAW 2005, als de Standaard RAW Wijziging mei 2008, de conversie uitgewerkt voor de indeling volgens de Standaard RAW Bepalingen 2015.
  • Op grond van de “oude” benaming van mengselsoorten en typen volgens de Standaard 2005 en Wijziging mei 2008 kan de huidige mengselaanduiding direct worden uitgelezen.
  • De vrachtauto-intensiteit en indicatie van het toepassingsgebied bieden een directe relatie naar de juiste keuze van de prestatiecode voor mengsels van Asfaltbeton (AC). De nieuwe indeling voor de waarden van de functionele eisstelling voor deze mengsels zijn in een aparte tabel opgenomen.
  • Voor de asfaltmengsels SMA-NL en ZOAB gelden eisen ten aanzien van de korrelverdeling, bitumengehalte, holle ruimte en watergevoeligheid, die ook in aparte tabellen zijn opgenomen.

Heeft u vragen, of zijn er onduidelijkheden in de regelgeving van de Standaard RAW Bepalingen 2016, of heeft u opmerkingen op de bestaande formulering van eisen, eigenschappen of proefvoorschriften, laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail met als onderwerp “RAW 2015” naar: r.venema@asfaltkenniscentrum.nl met vermelding van het desbetreffende RAW-artikel en uw opmerking of commentaar.

De asfaltnavigator is eventueel ook als poster verkrijgbaar. U kunt in het bezit komen van deze poster door een mail te sturen naar info@asfaltkenniscentrum.nl.