Lynpave, een groen alternatief voor bitumen.

Met het oog op duurzaamheid én hoge kwaliteit.

Met Lynpave® asfaltmengsels klimaatdoelen halen.

Lynpave® asfaltmengsels zijn gebaseerd op een biologische olie waarmee producenten momenteel op lage temperaturen asfalt kunnen produceren, verwerken én klimaatdoelstellingen behalen.

Lynpave® mengsels voor een beter milieu en betere kwaliteit asfalt.

Met Lynpave® mengsels bereikt u:
  • Reductie van fossiele en minerale grondstoffen door de toepassing van BIO en of circulaire
    grondstoffen;
  • reductie van de asfaltproductietemperaturen;
  • optimalisatie van de asfaltkwaliteit;
  • langere levensduur van de asfaltmengsels.

Optimaliseren in alle opzichten met Lynpave®

Lynpave® is leverbaar als BASE, BIND, SURF, SMA en DZOAB asfaltmengsels, voorzien
van CE typetesten. Lynpave® asfaltmengsels voldoen aan de RAW eisen en
Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen.

Uit vergelijkend onderzoek komt naar voren dat met Lynpave in alle opzichten sprake is van optimalisatie ten opzichte van de standaard RAW mengsels. 

Hier download u het factsheet.