Milieu Kosten Indicatie berekeningen

Voor het aantoonbaar behalen van milieuprestaties.

Makkelijker meer inzicht met MKI berekeningen.

Gunstig aanbesteden met een lage MKI.

Milieukosten in beeld.

De milieukosten indicatie systematiek is opgezet door de branche om milieugunstiger te werken. We willen aantonen dat producten en constructies de beloofde en nodige milieuprestaties leveren. De MKI systematiek passen wij toe op alle grondstoffen, constructies en op de adviezen die we geven.

Aan de hand van een MKI:

  • heeft u inzicht in de totstandkoming van milieukosten bij alle processen, grondstoffen en producten en constructies;
  • kunt u een goede vergelijking maken tussen oplossingen die ook écht het verschil maken. 

De achtergrond van MKI berekeningen.

Sinds enkele jaren vraagt de maatschappij om milieugunstige oplossingen zoals CO2 reductie. Naast het terugdringen van CO2 zijn er meerdere wegen die naar Venlo leiden als het gaat om het grotere geheel van het behalen van de milieudoelstellingen.

Met de MKI berekeningen krijgt u een volledig beeld van alle kosten en de exacte belasting voor het milieu. Hierdoor biedt u de meest milieuvriendelijke oplossing aan uw opdrachtgevers.

De huidige MKI systematiek vervangt de eerder gehanteerde norm EN 15804 'Europese norm voor de op de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) gebaseerde milieuprestatie van bouwproducten'. 

Meten is weten

De ondernemer


Dankzij de MKI berekeningen ontstaat er veel inzicht in milieukosten. Dat helpt onze opdrachtgevers om zowel de meest economisch voordelige als de voor het milieu meest gunstige aanbieding te doen. Een klassieke win-win situatie.

Ralph Venema
Het Asfalt Kenniscentrum