Het Asfalt Kenniscentrum

Oftewel, AKC.

Innoveren, CO2 neutraal en biobased.

Vanuit de behoefte aan kennisontwikkeling en kennisdeling.

Het Asfalt Kenniscentrum (AKC in de volksmond) is opgericht in 2007 vanuit door heel Nederland verspreide infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Doelen van de organisatie zijn het toegankelijk maken van kennis en het onderzoeken en uitvoeren van best practices op het gebied van biobased en CO2 neutraal produceren en onderhouden van asfalt.

Wetenschappelijk onderbouwd richting 2030.

Het Asfalt Kenniscentrum helpt wegbeheerders en aannemers de doelen van 2030 en verder te behalen met een creatieve, technologische, innovatieve én wetenschappelijk onderbouwde insteek vanuit verschillende invalshoeken. Met ruime kennis van civiele techniek, bitumineuze en biobindmiddelen, asfaltproductie en verwerking zijn we gefocust op productontwikkeling, op circulariteit en het doen van onderzoek en controles van asfaltverhardingen. 

Geaccrediteerd laboratorium.

In het compleet uitgeruste en geaccrediteerde laboratorium van het Asfalt Kenniscentrum onderzoeken en keuren we alle gangbare asfaltmengsels die daarna onder CE geproduceerd én geleverd worden. Wij verzorgen de oplevercontroles met alle benodigde rapportages voor wegbeheerders. 

Expertise.

Met wetenschappelijke kennis van asfalt, van bitumen, van wegenbouw en infra is het Asfalt Kenniscentrum een deskundige partner. We vinden antwoorden op vraagstukken en oplossingen voor problemen. Overleg kan altijd. Voor spoed neemt u het best telefonisch contact op.

Ons team


Edwin Verkooijen

Asfalttechnoloog / Adviseur

Gespecialiseerd in typetesten, constructieberekeningen. Geeft verhardingsadvies, OIA dimensionering, productontwikkeling, kwaliteitscontrole en duurzaamheid.

Telefoon +31 6 13 27 63 32
Stuur een email

Farhad Helmand

Asfalttechnoloog

Gespecialiseerd in wetenschappelijk asfaltmengsel ontwerp en in mastiek onderzoek, levensduurvoorspelling, reologie en specialist in FTIR infrarood spectrometrie.

Telefoon +31 6 81 04 80 30
Stuur een email

Priya Darshini Cheyyar Nageswaran

MSc PDeng, Civil engineering
R&D engineer

Specialisaties: wetenschappenlijke DSR analyses voor het bepalen van vermoeiing en healing van mastiek, bitumen, bio-based bindmiddelen en Aspari. Verricht wetenschappelijk onderzoek van reologische en chemische eigenschappen van bitumen in relatie tot toepasbaarheid en kwaliteit.

Telefoon: +31 6 40 63 66 17
Stuur een email

Henk Baeten

Adviseur

Gespecialiseerd in planning, extracties, typetesten en proefvoorbereidingen.

Telefoon: +31 77 850 7257
Stuur een email

Paul Landa

Adviseur

Gespecialiseerd in toepassingen van innovatieve en alternatieve grondstoffen en technieken. 

Telefoon: +31 6 51 08 00 07
Stuur een email

Directeur

Gespecialiseerd in bitumineuze toepassingen voor asfaltonderhoud, verjonging en oppervlakbehandelingen.

Voor complexe vraagstukken en advies, eindverantwoordelijk.

Telefoon: +31 6 43 48 99 94
Stuur een email

Met onze missie en visie bijdragen aan de samenleving.


AKC zet zich in voor de beste duurzame toepassingen van asfalt.

Dat doen we door innovatie, research en praktische oplossingen die waardevol zijn voor mens en milieu.