Opleveringscontroles en asset management

Garantie van kwaliteit én slimmer werken.

Garantie van kwaliteit.

Slimmer, sneller en duurzaam asfaltonderhoud.

Opleveringscontroles

Na afronding van een project zijn opleveringscontroles voor de gewenste en afgesproken kwaliteit aan de orde van de dag volgens deze werkwijze:

  • De basis van deze onderzoeken zijn de RAW bepalingen of in het geval van een design and construct contract op basis van eigen ontwerpen en kwaliteitsplannen;

  • aan de hand van de verzamelde monsters en rapportages voeren we de benodigde onderzoeken uit waarvan we de uitkomsten rapporteren.

Asset management

Om de constructie in een zo’n optimaal mogelijke staat te laten blijven helpen we wegbeheerders bij het opstellen van een plan voor het meerjarige asset management. We adviseren over preventief onderhoud waarmee u zowel de kosten als wegwerkzaamheden minimaliseert. 

Voor u betekent dit dat we:

  • aan de hand van het ontwerp en met opleveringscontroles (VGD metingen ) een levensduurontwerp koppelen aan het daadwerkelijke asset management;

  • plannen voor asset management opstellen;

  • meten en monitoren door middel van het Laser Crack Measurement System (LCMS);

  • deze LCMS data analyseren;

  • de resultaten omzetten in werkbare onderhoudsprogramma’s.

 

onafhankelijk onderzoek

De wetenschapper


Er valt nog zoveel winst te halen in ons vak. De adviezen vanuit onze onderzoeken voor asset management zijn zowel goed voor het verminderen van wegwerkzaamheden en afsluitingen als voor lagere kosten met een geringere belasting voor het milieu. 

Priya Darshini Cheyyar Nageswaran
Het Asfalt Kenniscentrum