Minder CO2 met Warm Mix Asfalt


21 september 2023
2023-09-21 16:45:00

Met een maximale productietemperatuur van 140°C voldoet Warm Mix Asfalt volledig aan de Nederlandse én Europese eisen.

Hot Mix Asfalt is verleden tijd.

VBW asfalt neemt het initiatief om vanaf 1 januari 2025 geen Hot Mix Asfalt meer te produceren. De leden van het Asfalt Kennis Centrum ondersteunen dit beleid volledig. Dit betekent dat vrijwel alle asfaltproducenten in Nederland vanaf 1 januari 2025 enkel nog asfalt produceren en leveren met een maximale productietemperatuur van 140°C. Dit Warm Mix Asfalt voldoet bovendien volledig aan de gevraagde kwaliteit en levensduur. 

Een overzicht van productietemperaturen per asfaltmengsel:

 • Hot Mix asfalt | Productietemperatuur > 150°C
 • Warm Mix asfalt | Productietemperatuur > 100°C tot 140°C (LynPave)
 • Half Warm asfalt |  Productietemperatuur > 70°C tot 100°C (LynPave95)
 • Laag temperatuur Asfalt | < 70°C.

Asfalt zonder bitumen, op lage temperaturen én met een lange levensduur.

Om minder afhankelijk te zijn van aardolie ontwikkelt onze branche al sinds de negentiger jaren vervangende producten voor bitumen. We richten ons op biologische bindmiddelen die minstens evengoed presteren, maar wel een zo laag mogelijke MKI score hebben.

Al sinds 2008 worden de veel milieuvriendelijker LynPave asfaltmengsels toegepast mét goede resultaten. Zo is tot wel 40% CO2 reductie gerealiseerd met LynPave. Dit bio-additief wordt tijdens de asfaltproductie in zeer kleine doseringen aan asfaltmengsels toegevoegd. De productietemperatuur wordt dankzij LynPave en het procedé verlaagd tot minimaal 115°C wat een CO2 reductie tot wel 40% oplevert.

Naast CO2 reductie verjongt LynPave verouderd bitumen in freesasfalt (PR). Het percentage PR wordt daarmee tot wel 85% verhoogd.

De toepassing van LynPave zorgt voor:

 • CO2 reductie tot 40%;
 • hoge percentages tot wel 85% circulariteit;
 • minder fossiele en minerale grondstoffen.

LynPave voldoet aan Nederlandse eisen. 

Met LynPave levert u een grote bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zónder hoge investeringen en met een jarenlange bewezen kwaliteit. De eisen voor asfalt in Nederland zijn functioneel omgeschreven in de RAW. Met de verplichte typetest en CE bladen laten de leden van het Asfalt Kenniscentrum zien dat LynPave asfalt aan alle eisen voldoet.

LynPave voldoet aan de Europese eisen.

In de RAW wordt eveneens verwezen naar de Europese norm EN 13108. Hierin staat dat het gebruik van bio-additieven zoals LynPave, zijn toegestaan als bewezen wordt dat de kwaliteit minstens hetzelfde is als wanneer een bitumineus product zou zijn gebruikt. LynPave mengsels voldoen aan het doorlopen van de verplichte CE typetests en aan alle functionele eisen. Vandaar dat LynPave al jaren te vinden is op de OPWA lijst.

Ten aanzien van hergebruik en het milieu kunt u LynPave probleemloos toepassen omdat het voldoet aan de BRL 9320.

LynPave samengevat

 1. De aangeboden LynPave mengsels voldoen aan alle wettelijke en verplichte Nederandse en Europese eisen en normen.
 2. De werking en techniek van LynPave is door het Asfalt Kwaliteitsloket bevestigd.

De ruim 800.000 ton LynPave asfaltmengsels betreffen:

 • BASE
 • BIND
 • SURF
 • SMA
 • D-ZOAB

Met dit volume hebben de leden van het Asfalt Kenniscentrum inmiddels al ruim 2.400.000 kilo CO2 bespaard. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de CO2 opname van een bos van 240 hectare.

Meer weten over Warm Mix Asfalt? Bel of email voor meer informatie met r.venema@asfaltkenniscentrum.nl.